Viveca Selander. Foto: Björn Dalin
Viveca Selander.
Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Familjeliv för funktionshindrade föräldrar med personlig assistans; ett genusperspektiv på vardagen sedd ur brukarnas, deras anhörigas och personliga assistenters perspektiv.

Handleder gärna inom

Område: Fuktionshinder, anhörigomsorg, familj och funktionshinder
Forskningsmetod: kvalitativ metod, framförallt intervjuer.
Teoretiska perspektiv: vardagsliv med funktionshinder.