Samuelsson, Eva

Eva Samuelsson

Socionom och fil. doktor i socialt arbete

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Eva Samuelsson tog sin socionomexamen 2004 och är nu doktor i socialt arbete. Hon jobbar nu i ett projekt om brukarinflytande i missbruks- och beroendevården på Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Tidigare har hon arbetat med handläggning och behandling av missbruksproblematik inom socialtjänsten och på Beroendecentrum.

Avhandlingen ”Bruk eller missbruk? Praktikers uppfattningar om alkohol- och narkotikakonsumtion och behandling” handlar om hur uppfattningar om alkohol- och narkotikakonsumtion skiljer sig åt mellan kommun och landsting och hur de påverkas av faktorer som ålder, kön, social status, etnicitet och familjesituation. Du kan läsa mer om avhandlingen här. Den finns att ladda ner som fulltext här.

Eva undervisar på Institutionen för socialt arbete och andra sammanhang i motiverande samtal (MI). Hon är medlem i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers. Mer information på SoRADs hemsida

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet