Pettersson, Ulla

Ulla Pettersson

Professor emerita

Kontaktinformation

Profilsida

 

Forskningsområde: Socialtjänst, det sociala arbetets historia, etik

ulla.pettersson3@comhem.se
Tel. 08-7304476
Adress: Ankdammsgatan 40, 10 tr. 17167 Solna.

Publikationer i DiVA

Bifogade filer
 • Publikationer Ulla Pettersson

  Författare Titel År
  Ulla Pettersson, Åke Bergmark, Tommy Lundström,
  et al.
  Introduktion 2015
 • Publikationer Ulla Pettersson

  Pettersson, U. (1991). Etik och Socialtjänst. Stockholm: Gothia.

  Pettersson, U. Männoskosyn, organisation och kientarbete, I Berglind H (red),"Socialt arbete i utveckling", Allmänna förlagt, Stockholm 1991

  Pettersson, U. Social work in Sweden: Professional Identity in the Welfare State (tillsammans med Berglind H), I Hokenstad M C, Khinduka S K och Midgley J (reds) "Profiles in International Social Work", NASW Press, Washington 1992

  Pettersson, U. (1994). Primärvården i Dalarna ur personalens perspektiv. Falun: Dalarnas Forskningsråd.

  Pettersson, U. ed. (1994). Socialtjänstens klientarbete - från vision till marknad? Lund: Studentlitteratur.

  Pettersson, U. Social Services and Community Care in Sweden,i Brunsdon E och May, M (eds) "Swedish Welfare: Policy och Provision, Social Policy Association, London 1995

  Pettersson, U. (1996) Ethical Issues in Business-like Human Services Organizations. Paper presented at Ethics in Public Service, Brisbane, August 1996.

  Pettersson, U. (1996) Tvång och frivillighet i socialtjänstens missbrukarvård. Social forskning (1-2).

  Pettersson, U. Compulsory Care and Vulnerable Clients Paper presenterat på konferensen Ethics in Public service, Long Beach, Calif. Febr 1997

  Pettersson, U. Ohälsa. En studie i Ludvika och Smedjebacken. Dalarnas Forskningsråd, Falun. Rapport nr 1997:1

  Pettersson, U. (1999) Samverkan i barnavårdsarbetet. Centrum för samverkan i Flemingsberg - en utvärdering av de första tre åren. Stockholm: Socialstyrelsen.

  Pettersson, U. (1999) Studiepraktiken i socionomutbildningen - en översyn. Stockholm: Stockholms universitet. Institutionen för socialt arbete

  Pettersson, U. (red) (2000). Etik och socialtjänst, revid.uppl. Stockholm: Gothia

  Pettersson, U. (2001) Socialt arbete, politik och professionalisering. Den historiska utvecklingen i USA och Sverige. Stockholm: Natur och Kultur

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet