Rönnerfält, M., Henrikson, L. (2003). Behovsbedömningsprocessen. Ett implementeringsarbete med bistådsbedömarna i Botkyrka kommun Rapport 17, KC-kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård.

Henrikson, L., Rönnerfält, M. (2002) Behovsbedömning inom Botkyrka kommuns och Älvsjö stadsdels äldreomsorg. Rapport 9, KC-kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård.

Henrikson, L., Rönnerfält, M. (2002) Områdesbeskrivningar av Botkyrka kommuns och Älvsjö stadsdels äldreomsorg. Rapport 5, KC-kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård.

Parker, M., Rönnerfält, M. (2002) Instrument för utredning inom kommunens äldreomsorg. Socialstyrelsen, Stockholm.