S-S

Foto: Eva Dalin

Marie Sallnäs

Professor i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde: Social barnavård, särskilt socialtjänstens placering av barn och ungdomar utan för hemmet.

Foto: Eva Dalin

Eva Samuelsson

Socionom och fil. doktor i socialt arbete

Foto: Eva Dalin

Ann-Britt Sand

Fil dr i sociologi. Universitetslektor samt forskare/möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA). Huvudsakligt forskningsområde: Familj och äldre, anhörigvård, välfärdspolitik, försörjnings- och genusfrågor, omsorg i ett internationellt perspektiv.

astrid

Astrid Schlytter

Docent i rättssociologi. Huvudsakligt forskningsområde: Rätten, särskilt socialrättslig lagstiftning ur ett könsperspektiv och ett etnicitetsperspektiv. Bedriver för närvarande forskning om samhällets insatser för unga kvinnor med invandrarbakgrund som vill leva efter andra former än familjens/släktens.

Ulla-Karin Schön

Foto: Björn Dalin

Viveca Selander

Doktorand. Huvudsakligt forskningsområde: Familjeliv för funktionshindrade föräldrar med personlig assistans; ett genusperspektiv på vardagen sedd ur brukarnas, deras anhörigas och personliga assistenters perspektiv.

Foto: Björn Dalin

Emelie Shanks

Doktorand. Huvudsakligt forskningsområde: Att leda socialt arbete. Organisation, ledarskap och förändring i professionella byråkratier

Foto: Eva Dalin

Lisa Skogens

Docent i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde: Missbruks- och behandlingsforskning.

Foto: Eva Dalin

Ylva Spånberger Weitz

Socionom och fil.dr. i socialt arbete. Lektor. Huvudsakligt forskningsområde: Barn och ungdomar i samhällsvård med särskilt fokus på skolerfarenheter och vuxenblivande. Kvalitativa intervjuer och narrativ metod.

Foto: Eva Dalin

Palle Storm

Palle Storm är socionom, fil. mag. i socialt arbete och forskningsassistent.

Foto: Björn Dalin

Anneli Strantz

Foto: Eva Dalin

Tore Svendsen

Universitetsadjunkt

Johan Svensson

Universitetslektor

Foto: Björn Dalin

Marta Szebehely

Professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg vid Stockholms universitet.

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet