Elin Petersson. Foto: Björn Dalin
Elin Peterson. Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Jag heter Elin Peterson och är sedan augusti 2013 postdoc forskare på institutionen för Socialt Arbete inom ramen för Stockholm Universitets internationella Postdoctoral Research Fellows. Mitt nuvarande forskningsprojekt har arbetstiteln Eldercare policy and struggles for recognition in European care regimes. Det handlar om äldreomsorgs-politik i två väldigt olika Europeiska omsorgsregimer: Spanien och Sverige. Projektets syfte är att undersöka hur omsorgsarbetet och de som utför omsorg av äldre i hemmet - familjemedlemmar, hemtjänst och hushållsarbetare (alla mestadels kvinnor) - representeras i politiken. Med hjälp av en analys av policy dokument vill jag undersöka hur politiken begränsar och/eller möjliggör ett ”erkännande” av omsorgsarbetet. Genom intervjuer med olika organisationer och föreningar vill jag betona omsorgsgivarnas och arbetarnas röster och kamp för erkännande, rättigheter och omfördelning. Kampen om erkännande kopplas till och förstås i ljuset av de nationella omsorgsregimerna och den aktuella politiken färgad av olika doser av ekonomisk kris och nyliberala idéer. Studien analyserar äldreomsorgspolitiken på nationell nivå samt i Madrid och Stockholm.

Jag är Phd i statsvetenskap vid Universitetet Complutense i Madrid. Min tidigare forskning har inriktat sig på jämställdhetspolitik, arbete och omsorg med utgångspunkt i komparativ feministisk välfärdstatsteori. Jag har deltagit i MAGEEQ (2003-2005) och QUING (2006-2011), två omfattande Europeiska forskningsprojekt som analyserade jämställdhetspolitik ur ett jämförande perspektiv. Jag har undervisat inom detta område på olika Masterprogram på Universiteten Complutense och Autónoma i Madrid, samt i demokrati och demokratisering, EU politik, nationalism och IR på London School of Economics internationella program Politics and International Relations i Madrid.