Foto: Eva Dalin
Renate Minas.
Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakliga forskningsintressen

Mina forskningsintressen är Europeisk socialpolitik, organisering av välfärdsstaten, socialbidrag och aktivering. Jag har också deltagit i olika komparativa projekt om organisering av socialpolitiska områden i europeiska länder (SOCASS; RESCALING) och har medverkat i europeiska socialpolitiska nätverk (RECWOWE). Jag deltar dessutom i ett Nordiskt projekt om ungdomarnas etableringssvårigheter på arbetsmarknaden och är sedan 2013 den svenska partner i ett forskningsprojekt, del-finansierat av Europeiska Kommissionen under ramprogram 7 (INSPIRES).

Handleder gärna inom

Områden som nämns ovan