M-R

Foto: Eva Dalin

Renate Minas

Docent i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde: Europeisk socialpolitik, organisering av välfärdsstaten, socialbidrag och aktivering.

Josefin Månsson. Foto: BJörn Dalin

Josefin Månsson

Doktorand på Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, där hon också har tagit sin socionomexamen. Hon arbetar på SoRAD med sitt avhandlingsprojekt om cannabisdiskurser.

Elin Peterson. Foto: Björn Dalin

Elin Peterson

Postdoc-forskare

Ulla Pettersson

Professor emerita. Forskningsområde: Socialtjänst, det sociala arbetets historia, etik

Foto: Eva Dalin

Katarina Piuva

Docent. Studierektor för utbildning på avancerad nivå. Huvudsakligt forskningsområde: Socialt arbete inom det psykiatriska fältet, vilket omfattar sociala villkor för målgruppen, anhörigas ställning samt socialpolitiska perspektiv på den professionella utvecklingen. Ett annat område är utvärdering av sociala insatser och kunskapsbaserat socialt arbete som bla a berör vetenskapsteoretiska aspekter på arbetsmetoder samt evidensparadigmet och dess intlytande över utvecklingen av socialt arbete

Foto: Eva Dalin

Marie Birge Rönnerfält

Universitetsadjunkt. Studierektor med ansvar för uppdragsutbildning.

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet