Kontaktinformation

Profilsida

Hanna Linell är socionom och doktorand vid institutionen för socialt arbete. Hennes avhandlingsprojekt handlar om unga som utsatts för våld av föräldrar eller andra närstående och socialtjänstens insatser i förhållande till de unga. Inom projektet har en totalundersökning av ansökningar om vård enligt 2 § LVU från socialnämnden för flickor och pojkar mellan 13-18 år under ett år i hela landet genomförts.

Huvudhandledare: Astrid Schlytter Biträdande handledare: Evy Gunnarsson