Kontaktinformation

Profilsida

Sibel Korkmaz är socionom och doktorand vid institutionen för socialt arbete. Hennes avhandlingsprojekt handlar om våld i ungdomars (15-19 år) nära relationer. 

Huvudhandledare: Carolina Överlien
Biträdande handledare: Stefan Wiklund