Karlsson, P., Bergmark, A., & Lundström, T. (accepterad). Procedures and claims among US evidence-producing organizations: the case of the Incredible Years programme. Evidence & Policy

Karlsson, P. (2012). Integrerade etiologiska analyser och drogprevention. Socialvetenskaplig Tidskrift, 19 (3-4), 217-231.

Karlsson, P. (2012). Personal experiences of drinking and alcohol-related risk perceptions: The importance of the subjective dimension. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29 (4), 413-427.

Karlsson, P., & Bergmark, A. (2012). Evidence-based practice – anything goes? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29 (3), 281-282.

Karlsson, P., &  Bergmark, A. (2012). Implementing guidelines for best practice: a critical discussion of “Knowledge to Practice”. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29 (3), 253-265.

Karlsson, P. (2012). The relationship between affective associations with alcohol and binge drinking. Journal of Substance Use, 17 (1), 41-50.

Karlsson, P. (2011). Betweeen a rock and a whirlpool? Measurement problems in assessing risk perceptions of illicit drug use. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 28 (2), 149-157.

Elofsson, S., & Karlsson, P. (2011). Föräldrars och andra vuxnas betydelse för alkoholkonsumtionen:  en studie av högstadie- och gymnasieelever. Stockholm: Stockholm Stad, Idrotts- och kulturförvaltningarna/ Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete.

Karlsson, P. (2010). Alternatives to the deficit model of adolescent drug use. In T. Decorte & J.  Fountain & (Eds.). Pleasure, pain and profit. European perspectives on drugs. (pp. 21-34). Lengerich: Pabst Science Publishers.

Karlsson, P. (2010). Inneboende problem i informationsbaserad, universell prevention. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 27 (3), 259-268.

Karlsson, P. (2009). Ungdomar och alkohol: tonåringarna gör som föräldrarna gör. Socionomen, 8, 16-19

Karlsson, P. & Bergmark, A. (2009). Nya grepp i preventionsarbetet? En granskning av Alkoholkommitténs och Mobilisering mot Narkotikas massmediekampanjer. Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift, 26 (1), 5-19

Karlsson, P. (2009). Skolbaserad drogundervisning. Angreppssätt, påvisade effekter och framtida utmaningar. I K. Billinger & L. Hübner. (red.).  Alkohol och droger. Samhällsvetenskapliga perspektiv. (s. 87-100). Malmö: Gleerups.

Karlsson, P (2008). Explaining small effects of information-based drug prevention: the importance of considering preintervention levels in risk perceptions. Journal of Alcohol and Drug Education, 52 (3): 9-17.

Karlsson, P (2006). Margins of prevention. On older adolescents’ positive and negative beliefs about illicit drug use (diss). Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete

Bergmark, A. & Karlsson, P. (2006). Preventionens gränser – en studie kring ungdomars perspektiv på risk, njutning och information I A. Bergmark, P. Karlsson, M. Ekendahl, C. Fahlke, I. Nylander, P. Lalander & L-L Rytterbro. Vad är det som gör att unga testar narkotika och vissa fastnar?  Stockholm: Mobilisering mot narkotika.