Kjellbom, Pia

Pia Kjellbom

Tjänstledig Fil.dr. i socialt arbete

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Hyres- och socialrättsliga frågor samt påtvingade avflyttningar, vräkning, ekonomiskt bistånd och lagtillämpning inom socialt arbete.

Handleder gärna inom

Rättssociologiska studier gärna med inriktning mot ekonomiskt bistånd, påtvingade avflyttningar och vräkning samt tillämpning av lag inom socialt arbete.

Är också intresserad av hur det samhälleliga rummet konstrueras för olika grupper inom samhället.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet