Hilma Forsman. Foto: Björn Dalin
Hilma Forsman.
Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Placerade barns skolprestationer - Studier av riskfaktorer och interventioner

Huvudhandledare: Lars Brännström
Biträdande handledare: Bo Vinnerljung och Marie Sallnäs

Undervisar i

Barn och unga: socialt arbete, livsvillkor och sociala problem, 7.5 hp, avancerad nivå
Skolsocialt arbete och elevhälsa, 7.5 hp, avancerad nivå
Kvantitativ forskningsmetod, 7.5 hp, avancerad nivå