Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Missbruks- och behandlingsforskning

Handleder gärna inom

Inriktning mot det egna forskningsområdet, oavsett metod- eller teorival.