E-G

Mats Ekendahl

Docent i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde: missbruks- och behandlingsforskning

Stig Elofsson

Fil.dr. i statistik, docent

Gudrun Elvhage

Universitetslektor

Pär Engholm

Doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och Institute of Education, University of London.

Ola Eriksson

Universitetsadjunkt

Foto: Björn Dalin

Sara Erlandsson

Universitetslektor i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde: Diskurser om äldre och funktionshindrade i politik och vetenskap

Suzanne Ferrer

Universitetsadjunkt, socionom, fil. mag. i socialt arbete, leg. psykoterapeut

Foto: Björn Dalin

Hilma Forsman

Doktorand i socialt arbete

Eva Fromholz

Universitetslektor

Annika Funemyr

Adjungerad lärare

Foto: Eva Dalin

Mariet Ghadimi

Doktorand i socialt arbete

Foto: Eva Dalin

Evy Gunnarsson

Fil.dr., professor i socialt arbete

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet