Christer Cederlund. Foto: Eva Dalin
Christer Cederlund. Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningområde

Socialpedagogik eller pedagogiskt socialt arbete. Spec. intresse; inklusion och exklusions processer i det vardagliga sociala arbetet.

Handleder gärna inom

Se ovan