Lars Brännström. Foto: privat
Lars Brännström. Foto: privat

Kontaktuppgifter

Profilsida

Forskningsintressen

  • Longitudinella studier av social och rumslig ojämlikhet
  • Effektutvärderingar av sociala interventioner
  • Socialepidemiologi

Läs mer om Lars på vår engelska hemsida