Alexander Björk. Foto: Eva Dalin
Alexander Björk.
Foto: Eva Dalin

Kontaktuppgifter

Profilsida

Alexander Björk är socionom och doktorand vid institutionen för socialt arbete. Hans avhandlingsprojekt handlar om införandet av Evidensbaserad Praktik (EBP) inom socialtjänstens missbrukarvård. Med utgångspunkt i teknik- och vetenskapsstudier, och särskilt aktörnätverksteorin (ANT), undersöker han hur vetenskap i olika former – bedömningsinstrument, behandlingsmetoder och riktlinjer – översätts till och används i socialtjänstens vardagliga praktik. Det empiriska materialet bygger på etnografiskt fältarbete på en missbruksenhet som ofta pekas ut som en av de mest framgångsrika med att implementera EBP inom socialtjänstens fält. 

Alexander ingår i Addiction Research Group (ARG) vid Stockholms Universitet och är sedan 2011 ordförande i institutionens doktorandråd.