Vogel, Maria A. (2012) Särskilda ungdomshem och vårdkejdor. Om ungdomar, kön, klass och etnicitet. Rapport i Socialt arbete nr. 140. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Lundström, Tommy; Sallnäs Marie & Vogel, Maria A. (2012) Utvärdering av en förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats vid SiS-institution. Slutrapport. Stockholm: Statens institutionsstyrelse (SiS). Fulltext