Kontaktuppgifter

Profilsida

Skriver på en avhandling om våld inom institutionsvården för ungdomar utifrån ett personalperspektiv.

Huvudhandledare: Carolina Överlien
Bihandledare: Marie Sallnäs