I planen redovisas tre övergripande mål som skall vara genomförda vid samtliga institutioner/motsv. senast 2012-12-31. Dessa är att:

  • ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydliggjort,
  • systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) fungerar i praktiken och
  • årligt utvecklingssamtal med samtliga medarbetare är genomfört.

Chefer på alla nivåer i organisationen samt skyddsombud måste känna till innehållet i planen och ha de kunskaper som enligt arbetsmiljölagen krävs för att kunna ta sitt ansvar för arbetsmiljöarbetet.