Nyheter

Nyheter

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

Prefekt:
Lena Hübner 

Ställföreträdande prefekt:
Anders Bergmark 

Studierektor grundutbildning:
Johan Kejerfors

Studierektor masterutbilning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Studierektor uppdragsutbildning:
Katarina Piuva

Bitr. studierektor (självständiga examensarbeten)
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordare
Lars Eriksson, Katrin Rau

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet