Magdalena Emersjö. Foto: privat
Magdalena Emersjö. Foto: privat

Magdalena Elmersjö är ny medarbetare vid institutionen sedan den 1 oktober. Hon disputerade den femte september 2014 vid Linnéuniversitetet med avhandlingen Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen.

Magdalena arbetar för nävarande med ett forskningsprojekt som har arbetsnamnet ”Kompetens i konkurrens” och som kommer att beröra frågor om hur omsorgspersonalens kompetens som konkurrensmedel påverkar och inverkar i privata samt kommunala hemtjänstverksamheter. Projektet ingår i ett forskningsprogram som leds av Marta Szebehely, "Individualised care and universal welfare: Dilemmas in an era of marketisation".

Om ni vill ha kontakt med Magdalena så finner ni henne på plan 7 i rum 749, ni kan också maila henne: magdalena.elmersjo@socarb.su.se