Refereebedömda artiklar

1.        Vinnerljung B (2012) Commentary on Katz LY, Au W, Singal D, Brownell M, Roos N, Martens PJ, Chateau D, Enns MW, Kozyrskyj AL, Sareen J. Suicide and suicide attempts in children and adolescents in the child welfare system. CMAJ. 2011 Nov 22;183(17):1977-81. Evidence Based Mental Health, doi.10.1136/ebmental-2011-100526.

2.      von Borczykowski A, Lindblad F, Vinnerljung B & Hjern A (2010). Gender factors for suicide – findings from a Swedish national cohort study. Canadian Journal of Psychiatry, 55, 11-14.

3.     Vinnerljung B, Lindblad F, Hjern A, Rasmussen F & Dalen M (2010). School performance at age 16 among intercountry adoptees – a Swedish national cohort study. International Journal of Social Work, 53, 510-527.

4.      Ekeus C, Hjern A. Lindblad F & Vinnerljung B (2009). Teenage child birth among female international adoptees. A national cohort study. Acta Paediatrica, 98, 1054-1056.

5.     Lindblad F, Dalen M, Rasmussen F, Vinnerljung B & Hjern A (2009). School Achievements of International Adoptees Better than Expected from Cognitive Test Results. European Child & Adolescent Psychiatry, 18, 301-308

6.     Ringbäck Weitoft, G, Hjern A, Batljan I & Vinnerljung B (2008) Health and social outcomes among children in low-income families and families receiving social assistance – a Swedish national cohort study. Social Science and Medicine, 66, 14-30.

7.     Vinnerljung B & Sallnäs M (2008). Into adulthood: a follow-up study of 718 youths who were placed in out-of-home care during their teens. Journal of Child and Family Social Work, 13, 144-155.

8.     Lindblad F, Vinnerljung B, von Borczyskowski A & Hjern A (2008). Adopción internacional en Suecia: salud mental y adaptación social en adolescentes y jóvenes. Infancia y Aprendizaje, 31, 211-231.

9.     Dalen M, Hjern A, Lindblad F, Odenstad A, Rasmussen F & Vinnerljung B (2008) Educational achievement and cognitive competence in adopted men – a study of international and national adoptees, siblings and a general Swedish population. Children and Youth Services Review, 30, 1211-1219

10.     Franzén E, Vinnerljung B & Hjern A (2008). The epidemiology of out-of-home care for children and youth. A national cohort study. British Journal of Social Work, 38, 1043-1059.

11.    Vinnerljung B, Franzén E, Gustavsson B & Johansson I-M (2008). Out of home care among immigrant children in Sweden – a national cohort study. International Journal of Social Welfare, 17, 301-311

12.    Kyhle Westermark P, Hansson K & Vinnerljung B (2008). Does multidimensional treatment foster care (MTFC) reduce placement breakdown in foster care? International Journal of Child & Family Welfare, 11, 2-18.

13.    Odenstad A, Hjern A, Lindblad F, Rasmussen F, Vinnerljung, B & Dalen M (2008). Does age at adoption and geographic origin matter? A national cohort study of cognitive test performance in adult intercountry adoptees. Psychological Medicine, 38, 1803-1814.

14.    Sundell K, Vinnerljung B, Löfholm CA & Humlesjö (2007). Child Protection in Stockholm: a local study of childhood prevalence of investigations and service delivery. Children and Youth Services Review, 29, 180-192.

15.    Vinnerljung B, Franzén E & Danielsson M (2007). Teenage parenthood among child welfare clients – a Swedish national cohort study. Journal of Adolescence, 30, 97-116.

16.    Elmund A, Lindblad F, Vinnerljung B & Hjern A (2007). Intercountry adoptees in out-of-home care – a national cohort study. Acta Paediatrica, 96, 437-442.

17.    Kyhle Westermark P, Hansson K & Vinnerljung B (2007) Foster parents in Multidimensional Treatment Foster Care – how do they deal with implementing standardized treatment components? Children and Youth Services Review, 29, 442-459.

18.    Vinnerljung B, Hjern A, Ringbäck Weitoft G, Franzén E & Estrada F (2007). Children and young people at risk. Social Report 2006. International Journal of Social Welfare, 16, Supplement 1, S163-S202.

19.    Vinnerljung B, Sundell K, Löfholm CA & Humlesjö (2006). Former Stockholm child protection cases as young adults: do outcomes differ between those that received services and those that did not? Children and Youth Services Review, 28, 59-77.

20.     Vinnerljung B, Hjern A & Lindblad F (2006). Suicide attempts and severe psychiatric morbidity among former child welfare clients – a national cohort study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 723-733.

21.    Von Broczykowski A, Hjern A, Lindblad F & Vinnerljung B (2006). Suicidal behaviour in national and international adoptees. Journal of Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41, 95-102.

22.    Franzén E & Vinnerljung B (2006). Foster children as young adults: many motherless, fatherless or orphans. A Swedish national cohort study. Journal of Child and Family Social Work, 11, 254-263.

23.    Vinnerljung B (2006). Fosterbarn som unga vuxna – en översikt av resultat från några nationella registerstudier. Socialmedicinsk Tidskrift, 83, 23-35.

24.    Vinnerljung B, Öman M & Gunnarson T (2005). Educational attainments of former child welfare clients – a Swedish national cohort study. International Journal of Social Welfare, 14, 265-276.

25.    Vinnerljung B & Franzén E (2005). Kontaktfamilj/kontaktperson – omfattning och samband med placering i dygnsvård. Socialvetenskaplig Tidskrift, 12, 345-365.

26.    Hjern A, Vinnerljung B & Lindblad F (2004). Avoidable mortality among child welfare recipients and intercountry adoptees: a national cohort study. Journal of Epidemiology and Community Health, 58, 412-417.

27.    Sundell K & Vinnerljung B (2004). Outcomes of family group conferencing in Sweden. A 3-year follow-up. Child Abuse & Neglect, 28, 267-287.

28.    Sallnäs M, Vinnerljung B & Kyhle-Westermark P (2004). Breakdown of teenage placements in Swedish foster and residential care. Child and Family Social Work, 9, 141-152.

29.    Vinnerljung B, Öman M & Gunnarson T (2004). Återplacering av barn i dygnsvård (I): - hur vanligt är det? Socialvetenskaplig Tidskrift, 11, 54-75.

30.     Vinnerljung B, Hjern A & Öman M (2004). Återplaceringar av barn i dygnsvård (II): - vad ökar eller minskar risken? Socialvetenskaplig Tidskrift, 11, 150-167.

31.    Lindblad F, Hjern A & Vinnerljung B (2003). Intercountry adopted children as young adults – a Swedish cohort study. American Journal of Orthopsychiatry, 73, 190-202.

32.    Lindblad F, Hjern A & Vinnerljung B (2003). Psykiska och sociala problem hos internationellt adopterade. Ökad risk för självmord, missbruk och allvarlig kriminalitet. Läkartidningen, 100, 707-709.

33.    Hjern A, Lindblad F & Vinnerljung B (2002). Suicide, psychiatric illness, and social maladjustment in intercountry adoptees in Sweden: a cohort study. The Lancet, 360, 443-448.

34.    Soydan H & Vinnerljung B (2002). Några problem i utvärdering av sociala interventioner och i utfallsstudier. Socialvetenskaplig Tidskrift, 9, 160-174.

35.    Vinnerljung B, Sallnäs M & Kyhle Westermark P (2002). Sammanbrott vid tonårsplaceringar i fosterhem och på institution. Nordisk Sosialt Arbeid, 22, 24-34.

36.    Hjern A & Vinnerljung B (2002). Health care for children in foster and residential care. Invited commentary. Acta Paedriatrica, 91, 1153-1154.

37.    Vinnerljung B & Ribe M (2001). Mortality after care among young adult foster children in Sweden. International Journal of Social Welfare, 10, 164-173.

38.    Sundell K, Vinnerljung B & Ryburn M (2001). Social workers’ attitudes towards Family Group Conferences in Sweden and the United Kingdom. Child and Family Social Work, 6, 327-336.

39.    Vinnerljung B, Sallnäs M & Oscarsson L (1999). Dygnsvård för barn och ungdom 1983-1995 - förändringar i vårdlandskapet sedan Socialtjänstlagens tillkomst. Socionomens Forskningssupplement nr 11 (Socionomen 8/1999), 1-20.

40.     Vinnerljung B (1999). Förekomst av adoptivbarn och långtidsvårdade fosterbarn bland placeringar av tonåringar i dygnsvård. Socialvetenskaplig Tidskrift, 6, 313-328.

41.    Vinnerljung B (1999). Are girls really much more likely than boys to be placed in foster care? Commentary. International Journal of Social Welfare, 8, 78-80.

42.    Vinnerljung B (1998). Fosterbarns skolgång och utbildning. Socialvetenskaplig Tidskrift, 5, 58-80.

43.    Vinnerljung B (1996). Hur vanligt är det att ha varit fosterbarn? En deskriptiv epidemiologisk studie. Socialvetenskaplig Tidskrift 3, 166-179.

44.     Vinnerljung B (1995). Mortalitet bland fosterbarn som placerats före tonåren. Socialvetenskaplig Tidskrift 2, 60-72.

45.    Vinnerljung B (1993). Släktingplaceringar i fosterhemsvården. Socionomens Forskningssupplement nr 3, (Socionomen 6/1993), 3-10.

46.     Axelsson R, Nordestedt B & Vinnerljung B (1993). Individuell tilldelning av hemtjänst. Socialmedicinsk Tidskrift, 1993:5, 240-244.

 

Monografier och större rapporter

47.    Denvall, V & Vinnerljung B (red) (2006). Nytta och fördärv. Socialt arbete i kritisk belysning. Stockholm: Natur och Kultur.

48.     Sundell K, Vinnerljung B, Andrée Löfholm C & Humlesjö E (2004). Socialtjänstens barn. Hur många är de, vilka blir insatserna, hur ofta återaktualiseras de och vad händer dem i vuxen ålder? Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, FoU-rapport 2004:4

49.    Vinnerljung B, Sallnäs M & Kyhle-Westermark P (2001). Sammanbrott vid tonårs- placeringar - om ungdomar i fosterhem och på institution. Stockholm: Socialstyrelsen/CUS.

50.    Hessle S & Vinnerljung B (1999). Child Welfare in Sweden -  an overview. Stockholm: Stockholms Universitet, Dept of Social Work, Stockholm Studies of Social Work # 15.

51.    Vinnerljung B (1996). Svensk forskning om fosterbarnsvård. Stockholm: Liber Utbildning/CUS.

52.     Vinnerljung B (1996). Fosterbarn som vuxna. Akad. avhandl. Lund: Arkiv Förlag.

 

Bokkapitel

53.    Vinnerljung B, Berlin M & Hjern A (2010) . Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn’. I Socialstyrelsen Social Rapport 2010, kap 7, s 227-266. Stockholm: Socialstyrelsen

54.    Vinnerljung B, Franzén E, Hjern A & Lindblad F (2010). Long term outcomes of foster care: Lessons from Swedish national cohort studies. In E Fernandez and R Barth (eds) How does foster care work? International evidence of outcomes, s 206-220. London: Jessica Kingsley Publ.

55.    Hjern A, Vinnerljung B & Lindblad F (2009).Santé et adaption sociale chez jeunes adultes adoptés á l’international en Suede. I J Chomilier & M Duyme (red) Adoption: un lien pour la vie, s 95-108. Marseille: Solal, Collection Résiliences.

56.     Sallnäs M, Vinnerljung B & Kyhle-Westermark P (2009). Breakdown of teenage placements in Swedish foster and residential care. I M Courtney & J Thoburn (eds) Children in stare care, s 497-510. Farnham, Ashgate.

57.    Elgesem E, Vinnerljung B & Nordlund K (2009) Skole till barna i barnevernet. I Omsorgssvikt i offentlig regi, Barn i Norge 2009/Årsrapport om Barn o unges psykiske helse, s 29-34. Oslo: Voksne for Barn Forlag.

58.    Sundell K & Vinnerljung B (2008). Goda intentioner kan vålla skada – om etik i socialt arbete. I Jergeby U (red). Evidensbaserad praktik i socialt arbete, s 36-46. Stockholm: Gothia/IMS.

59.    Vinnerljung B & Sundell K (2007). Introduktion. I M Carlberg & K Nordin Jareno (red) Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?, s 11-28. Stockholm: Gothia/IMS.

60.     Lindblad F, Hjern A & Vinnerljung B (2007). Internationellt adopterades livssituation, psykiska hälsa och sociala anpassning – belysning utifrån registerstudier. I M Carlberg & K Nordin Jareno (red) Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen?,         s 177-211. Stockholm: Gothia/IMS.

61.    Denvall V & Vinnerljung B (2006). Är socialt arbete till nytta? I V Denvall & B Vinnerljung (red) Nytta och fördärv. Socialt arbete i kritisk belysning, s 15-23. Stockholm, Natur och Kultur.

62.     Vinnerljung B (2006). Fosterhemsvård. I V Denvall & B Vinnerljung (red) Nytta och fördärv. Socialt arbete i kritisk belysning, s 60-76. Stockholm: Natur och Kultur.

63.    Vinnerljung B, Hjern A, Ringbäck Weitoft G, Franzén E & Estrada F (2006) Utsatthet bland barn och unga. I Socialstyrelsen Social Rapport 2006, kap 7, s 241-300. Stockholm: Socialstyrelsen.

64.    Lundström T & Vinnerljung B (2001). Omhändertaganden av barn under 1990-talet. I Szebehely M (red) Välfärdstjänster i omvandling, s 289-336. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, SOU 2001:52.

65.    Vinnerljung B (1998). Socialt arv. I Denvall V & Jacobson T (red) Vardagsbegrepp i socialt arbete, s 21-44. Stockholm: Norstedts.

66.     Vinnerljung B (1999). Den sociale arv. I Denvall V & Jacobson T (red) Hverdagsbegreber i socialt arbejde, s 81-109. Köpenhamn: Hans Reizels forlag (översättning till danska av föregående bok)

 

Övrigt

67.    Brännström L, Vinnerljung B & Hjern A (2012) Long-term outcomes of Sweden’s Contact Family Program. Stockholm: Stockholms Universitet, SOFI, Working Paper # 7/2012.

68.    Vinnerljung B (2001). Dygnsvårdsplaceringar av tonåringar – fungerar de? I Ungdomars villkor och samhällets vård. Rapport från Socialtjänstforum, Göteborg 24-25 april 2001, s 50-56. Stockholm: FAS.

69.    Vinnerljung B, Langlet P, Zaar A K & Gunnarson T (2000). Prevalens av långa vårdtider m.m. bland barn som placerats i dygnsvård - en kohortstudie. I SOU 2000:77: Omhändertagen. Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. Betänkande av LVU-utredningen, s 289-298. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

70.    Vinnerljung B & Kyhle-Westermark P (1999). Barnavårdsakter i storstäder försvunna i strid med lagen. Kommunaktuellt, 1999-01-28, s 27.

71.    Vinnerljung B (1997). Efter "langvarig omsorg" ‑ fosterbarn som voxne. Norges Barnevern 74/3, 1-27.

72.    Vinnerljung B (1997). Efter långvarig vård - fosterbarn som vuxna. I Med fokus på barnen. Stockholm: SFR. Rapport från Socialtjänstforum, s 64-72, Göteborg 8-9 april 1997.

73.    Vinnerljung B (1996). Skilda uppväxtöden men lika i vuxen ålder. Social Forskning 1996:1, 13-15.

74.    Linderot S & Vinnerljung B (1994). Projekt pappa-barn vid servicenämnd Norr i Helsingborg – en utvärdering. Stencilerad rapport till Helsingborgs stad.

75.    Vinnerljung B (1993). Gränsöverskridande i praktik och forskning – två exempel. Lunds Universitet: Meddelanden från Socialhögskolan 1993:1.

76.     Vinnerljung B (1992). 235 syskon med olika uppväxtöden – en retrospektiv aktstudie. Lunds Universitet: Meddelanden från Socialhögskolan 1992:5.

77.    Vinnerljung B (1989). Fosterhemsförvaltningen. Lunds Universitet: Meddelanden från Socialhögskolan 1989:3.