T-Ö

Katarina H. Thorén

Fil dr, universitetslektor. Huvudsakligt forskningsområde: Socialpolitik och komparativ välfärdsforskning, arbetsmarknadspolitik och kommunala arbetsmarknadsåtgärder samt socialarbetarers roll som implementerare av socialpolitik i sitt praktiska arbete.

Mats Thorslund

Professor. Huvudsakligt forskningsområde: Beskrivning och utvärdering av äldrevården, äldres behov av service och vård, prediktorer för överlevnad och nedsatt funktionsförmåga bland de allra äldsta.

Foto: Björn Dalin

Sanna Tielman

Fil dr i sociologi. Biträdande studierektor m ansvar för IT-pedagogik, utvärdering och kommunikation. Huvudsakligt forskningsområde: Socialpsykologiskt perspektiv på vetande och förståelse. Arbetar för närvarande med en studie av vardaglig förståelse av diskriminering.

Foto: Eva Dalin

Alain Topor

Huvudsakligt forskningsområde rör sociala faktorers och relationers betydelse för uppkomsten av och återhämtning från allvarliga psykiska problem (funktionsnedsättning/störningar).

Foto: Björn Dalin

Sven Trygged

Fil. dr. Huvudsakligt forskningsområde: Arbetsmarknad, rehabilitering och försörjning; sociala konsekvenser av ohälsa; Internationellt socialt arbete.

Foto: Björn Dalin

Michael Tärnfalk

Socionom, Fil.dr. i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde berör barn och unga som lagöverträdare, bland annat med ett juridiskt perspektiv.

Foto: Eva Dalin

Agneta Törnquist

Fil dr i pedagogik. Huvudsakligt forskningsområde: Ledarskap, yrkeskompetens och arbetsplatsförlagt lärande främst inom äldreomsorgen.

Petra Ulmanen puffbild

Petra Ulmanen

Foto: Eva Dalin

Kerstin Wennberg

Universitetsadjunkt

Foto: Eva Dalin

Stefan Wiklund

Docent i socialt arbete. Huvudsakligt forskningsområde: Kommunal barn- och ungdomsvård. Anmälningar och anmälningsplikt. Kommunala variationer i anmälningsfrekvenser och vårdförmedling. Privatiseringar och marknadsorientering inom socialtjänsten. Barn och fattigdom. Resurser och välfärd för barn och ungdomar i samhällsvård.

Foto: Eva Dalin

Bo Vinnerljung

Professor i socialt arbete. Forskningsområden: socialt utsatta barns utveckling, social barnavård/ungdomsvård och adoption. Arbetar för det mesta med registerforskning och interventionsstudier i tvärvetenskapliga forskargrupper

Tina Wittsell

Universitetsadjunkt

Foto: Eva Dalin

Ninive von Greiff

Fil. dr. i socialt arbete med inriktning mot sociologi.

Thomas Öhlund

Fil dr, universitetslektor. Huvudsakligt forskningsområde: Ungdomar och socialt arbete. Metoder i socialt arbete. Modernisering,ungdomskulturer och identitet. Normalitet och avvikelse. Arbetar företrädelsevis utifrån kvalitativ metod, te x hermeneutik och kritisk diskursanalys.

Francesca Östberg. Fotograf: Jessica Storbjörk

Francesca Östberg

Universitetslektor

Carolina Överlien. Foto: Ingar Sörensen

Carolina Øverlien

Universitetslektor

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.