Szebehely, Marta

Marta Szebehely

Professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg

Foto: Björn Dalin
Marta Szebehely. Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Marta Szebehely är professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet. Hon har forskat om äldreomsorg och andra omsorgsfrågor ur vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv sedan mitten av 1980-talet.

Hon är ansvarig för forskningsprogrammet Individanpassad omsorg och generell välfärd: dilemman i marknadiseringens tid; ett forskningsprogram med finansiering (3 miljoner per år) från Forte 2014-2016 med möjlig förlängning ytterligare tre år. Hon är också ansvarig för Normacare, ett nordiskt forskarnätverk om marknadisering inom äldreomsorgen (finansierat av Forte och NordForsk), samt de svenska grenarna av två komparativa projekt om äldreboenden i olika länder Re-imagining Long-term Care Residential Care och Healthy Ageing in Residential Places- HARP.

Under 2007-2013 var hon ansvarig för ett sexårigt forskningsprogram finansierat av Forte: Omsorg i omvandling: Vardagsliv, organisering och välfärdspolitik. Under samma period var hon också ansvarig för temat 'Care in ageing and diversifying societies' i det nordiska excellenscentret REASSESS (Reassessing the Nordic Welfare Model).

 CV Marta Szebehely (pdf) (53 Kb)

 

Några aktuella publikationer på svenska:

Szebehely M (2014)  Vinstsyfte i äldreomsorgen. I: Björkman J, Fjæstad B & Alexius S, red. Alla dessa marknader. Riksbankens Jubileumsfonds Årsbok 2014/2015, Makadam förlag.

Szebehely M & Trydegård G-B (2014) Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens visioner och äldreomsorgens realiteter. I: Pettersson U, red: Tre decennier med socialtjänstlagen – utopi, vision, verklighet. Malmö: Gleerups.

Szebehely M (2014) Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning. I: Boye K & Nermo M, red. Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser]. Forskningsrapport för Delegationen för Jämställdhet i arbetslivet, SOU 2014:28. Stockholm: Fritzes.

Szebehely M, Ulmanen P & Sand A-B (2014) Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Arbetsrapport 2014:1, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Några aktuella publikationer på engelska:

Ulmanen P & Szebehely M (2015) From the state to the family or to the market? Consequences of reduced residential eldercare in Sweden, International Journal of Social Welfare, 24 (1) 81-92.

Lloyd L, Banerjee A, Harrington C, Jacobsen F & Szebehely M (2014) It’s a scandal! Comparing the causes and consequences of nursing home media scandals in five countries,  International Journal of Sociology and Social Policy, 34 (1/2) 2-18.

Jolanki O, Szebehely M & Kauppinen K (2013) Family rediscovered? Working carers of older people in Finland and Sweden. In: Kröger T & Yeandle S, Eds. Combining paid work and family care: Policies and experiences in international perspective, Bristol: Policy Press.

Jakobsson N, Kotsadam A & Szebehely M (2013) Informal eldercare and care for disabled children in the Nordic countries: prevalence and relation to employment. NJSR – Nordic Journal of Social Research, 4 (1).

Meagher G & Szebehely M (2013) Long-term care in Sweden: Trends, actors and consequences. In: Ranci C & Pavolini E, eds. Reforms in long term care policies in Europe: Investigating institutional change and social impacts, New York: Springer.

Meagher G & Szebehely M, eds. (2013) Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences.  Stockholm Studies in Social Work 30, Stockholm University

Banerjee A, Daly T, Armstrong P, Szebehely M, Armstrong H & Lafrance S (2012) Structural violence in long-term care: Comparing Canada and Scandinavia, Social Science & Medicine, 74 (3) 390-398.

Brennan D, Cass B, Himmelweit S & Szebehely M (2012) The marketisation of care: Rationales and consequences in Nordic and liberal care regimes, Journal of European Social Policy, 22(4) 377-391

Daly T & Szebehely M (2012) Unheard voices, unmapped terrain:Care work in long-term residential care for older people in Canada and Sweden, International Journal of Social Welfare, 21, 139–148

Rostgaard T & Szebehely M (2012) Changing Policies, Changing Patterns of Care; Danish and Swedish Home Care at the Crossroads, European Journal of Ageing, 9 (2) 101-109

Szebehely M & Trydegård G-B (2012) Home care for older people in Sweden: a universal model in transition, Health and Social Care in the Community, 20 (3) 300-309.

Harrington C, Choiniere J, Goldmann M, Fadnes Jacobsen F, Lloyd L, McGregor M, Stamatopoulos V & Szebehely M (2012) Nursing home staffing standards and staffing levels in six countries, Journal of Nursing Scholarship, 44 (1) 88–98.

Vabø M & Szebehely M (2012) A caring state for all older people? In: Anttonen A, Häikiö L & Stefansson K, eds. Welfare State, Universalism and Diversity. Cheltenham: Edward Elgar.

Meagher G & Szebehely M (2012) Equality in the social service state: Nordic childcare models in comparative perspective. In: Kvist J, Fritzell J, Hvinden B & Kangas O, eds. Changing Social Inequality: The Nordic Welfare Model in the 21st Century. Bristol: Policy Press.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.