Stranz, Anneli

Foto: Björn Dalin

Anneli Stranz

Fil.dr. Huvudsakligt forskningsområde: Omsorgsarbete, äldreomsorg. Speciellt fokus på omsorgsarbetare i Sverige och Danmark: vad gör att de stannar i sitt arbete?

Publikationer Anneli: Stranz

Författare Titel År
Sara Erlandsson, Palle Storm, Anneli Stranz,
et al.
Marketising trends in Swedish eldercare: competition, choice and calls for stricter regulation 2013
Anneli Stranz
Både omfördelning och erkännande - en väg till ett genusrättvist omsorgsarbete? 2010
Anneli Stranz
Omsorgsarbetets vardag och villkor i Sverige och Danmark : Ett feministiskt kritiskt perspektiv 2013
Anneli Stranz, Renita Sörensdotter
Interpretations of person-centered dementia care: Same rhetoric, different practices? A comparative study of nursing homes in England and Sweden 2016
Hugo Stranz, Anneli Stranz, Palle Storm
Teknikens under? : Om förutsättningar för e-baserad handläggning i socialtjänstens arbete med äldre och funktionsnedsatta 2011
Marta Szebehely, Anneli Stranz, Rebecka Strandell
Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? 2017
Marta Szebehely, Anneli Stranz, Rebecka Strandell
En värdig äldreomsorg kräver värdiga arbetsvillkor 2017

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.