Hübner, Lena

Lena Hübner

Fil. dr. i socialt arbete Prefekt, internationell koordinator

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

 

Profilsida

Huvudsakligt forsknings- och handledningsområde

Alkohol-och narkotikapolitik och den samhälleliga perceptionen av alkohol-och narkotikaproblemet.

Bifogade filer
 • Publikationer Lena Hübner

  Författare Titel År
  Jonas Landberg, Lena Hübner
  Changes in the Relationship Between Volume of Consumption and Alcohol-Related Problems in Sweden During 1979-2003 2014
  Lena Hübner
  Constructing relations in social work: client, customer and service user? The application and relevance of the term user in social work discourse 2014
  Lena Hübner
  Swedish public opinion on alcohol and alcohol policy, 1995 and 2003 2012
  Lena Hübner
  Allmänhetens uppfattningar om alkohol och alkoholpolitik 2010
 • Äldre publikationer Lena Hübner

  Hübner, L (1989) Tvånget gentemot narkotikamissbrukare - en fråga om legitimitet. Rapport, Institutionen för socialt arbete

  Hübner, L (1990) Frihetsberövande och missbruk. En fråga om legitimitet. Rapport, Institutionen för socialt arbete.

  Hübner, L (1991) Missbruk och tvångsvård. De nordiska ländernas lagstiftning om vård av missbrukare utan eget samtycke. Nordnark 1991:2

  Järvinen, M och Hübner, L ( 1994) Tvång och missbruk - en case-undersökning. I Järvinen, M och Skretting, A (1994) Missbruk och tvångsvård. NAD -publikation, nr.27. Helsingfors, Nordiska Nämnden för Alkohol -och Drogforskning.

  Hakkarainen P, Hübner L, Laursen, L och Ödegård, E (1996) Drug use and public attitudes in the Nordic countries. I Hakkarainen, P, Laursen, L och Tigerstedt, C (1996) Discussing drugs and drug policy. NAD - publication nr. 31. Helsingfors, Nordiska Nämnden för Alkohol -och Drogforskning.

  Ödegård E, Hakkarainen P, Hübner L och Laursen L (1996) Punishment and attitudes to the level of punishment in the Nordic countries. I Hakkarainen, P, Laursen, L och Tigerstedt, C (1996) Discussing drugs and drugpolicy. NAD - publication nr. 31. Helsingfors, Nordiska Nämnden för Alkohol -och Drogforskning.

  Hübner, L (1998) Threatening problems in a welfare state. I Moskalewicz, J och Tigerstedt, C (1998) Public opinion on social problems. NAD -publication nr. 36

  Hübner, L (2001) Narkotika och alkohol i den allmänna opinionen. Stockholm: Akademisk avhandling. Rapport i socialt arbete nr. 99.

  Hübner, L (2003) Socialtjänst och terminologi. Stockholm: Socialstyrelsen. (Finns i fulltext på Socialstyrelsens hemsida).

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.