Foto: Eva Dalin
Evy Gunnarsson. Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Evy Gunnarsson är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon har forskat och undervisat kring socialt arbete ur ett könsteoretiskt perspektiv sedan mitten av 80-talet. Hennes forskningområden har rört socialbidrag och kvinnors villkor som socialbidragstagare ur ett könsteoretiskt perspektiv. Hon har på senare år genomfört ett longitudinellt projekt kring äldre kvinnors och mäns vardag i ett livsloppsperspektiv där äldres syn på åldrandet, behovet av hjälp och vardagslivets kontinuitet och förändring studerats. Ett annat intresseområde rör hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblem.

Handleder gärna inom

Äldres vardagsliv och livslopp, könsteoretiska perspektiv i socialt arbete, socialbidrag, socialbidragstagares villkor, kvalitativa forskningsmetoder, Äldreomsorgens arbete med äldre missbrukare.