Eva Nilsson. Foto: Mattias Pettersson, Umeå universitet
Eva Nilsson. Foto: Mattias Pettersson, Umeå universitet

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde:
Min forskning är tvärvetenskaplig och berör rättsområden som bl.a. barnrätt, migrationsrätt, mänskliga rättigheter, internationell rätt samt även genus- och rättsteori.
Läs mer om min forskning här