Kontaktinformation

Profilsida

Forskningsområde

Vetenskapssociologi, vetenskapsfilosofi, sociolingvistik, kultursociologi, välfärdsforskning.

Undervisar i

Socialt arbete III.
Välfärdsstaten i sociologisk belysning
Handledning.

Aktuella forskningsprojekt

Richard Rorty and the end of Inquiry. Philosophical and sociological perspectives on Neo-pragmatism.