Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde

Forskning kring ungdomars levnadssituation och fritidsvanor
Forskning kring hälsa och livskvalitet
Arbetat med statistiska konsultationer inom en lång rad områden.

Handleder gärna inom

Speciellt kvantitativt inriktade uppsatser, men kan också handleda kvalitativt inriktade
uppsatser (har handlett ett flertal sådan). Alltså öppen för olika när det gäller såväl forskningsmetod och teoretiska perspektiv.