I sektionen "Uppgifter från personalkatalogen" hittar du de uppgifter om anställda som finns i universitetets centrala personalkatalog. Dock hittar man inte alltid vikarier, tidigare anställda och tillfälligt projektanställda vid institutionen i katalogen och därför har vi också en fullständig lista över alla verksamma vid institutionen. Den listan är indelad i undervisande och forskande personal samt i administrativ och teknisk personal. I denna lista hittar du även närmare uppgifter om personens arbetsområden.