Den centrala IT-enheten sköter all mjukvara, alla konton, e-post och såväl fast som trådlöst nät.

Helpdesk har telefon 16 19 99, e-post helpdesk@su.se.

Helpdesk i Frescati

SupportIT, supportsida för anställda och studenter

IT för studenter

IT support