Evenemang

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Workshop om forskningsfinansiering

Workshop om forskningsfinansiering

EVENEMANG

Datum: 18 januari 2018 14:00 - 18 januari 2018 16:00
Plats: Bergsmannen, Aula Magna

Genusakademin och Doktorandnätverket bjuder in till en workshop om forskningsfinansiering riktad särskilt till genusforskare och doktorander vid Stockholms universitet.

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Thais Machado Borges (Forskningsservice, SU) informerar om viktiga forskningsfinansiärer för genusforskare och Silje Lundgren (forskningskoordinator, LiU) ger konkreta tips inför ansökningsskrivande. Silje Lundgren har stor erfarenhet av att stötta genusforskare i ansökningsprocesser. Särskilt fokus kommer att ligga på postdoc-finansiering.

I samband med workshopen serveras fika.

 
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet