Evenemang

Seminarium: Läs effektivt!

EVENEMANG

Datum: 25 oktober 2017 13:00 - 25 oktober 2017 15:00
Plats: Sal 156, plan 1 i Studenthuset, Frescati

Läs effektivt! är ett seminarium som lär ut strategier för effektiv läsning av akademisk text och kopplar läsförståelsen till kunskap om dig själv och den kurs du läser. Läs effektivt ingår i seminarieprogrammet Funka på Studie- och språkverkstaden.

Seminariet riktar sig till dig som:
- trivs i mindre grupp (5-8 personer)
- vill ha praktiska råd och träning
- eventuellt har en funktionsnedsättning.

Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl dig via mejl till karin.dahl@su.se senast dagen före seminariet. OBS! Endast tillgängligt för dig som studerar vid Stockholms universitet.

 
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet