Psykisk och social ohälsa är i dag både en av samhällets och individens största utmaningar. Med ökad kunskap, egenmakt och återhämtning kan vi tillsammans förändra vård, sociala insatser och livskvalitet för människor och särskilt unga med psykisk ohälsa. Konferensen lyfter fram egenerfarnas personliga berättelser, nya metoder och framtidens insatser för att främja psykisk hälsa.Den 19 september har vi ett gediget program med egenerfarnas expertkompetens och professionens yrkeskunskap!

 

Tisdag 19 september, 09.00-16.00, lunchpaus 12.00-13.00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Sal: Katasalen
Tillgänglighet: Hörslinga, hiss, inga nivåskillnader i salen.

 

Pris: Pris: 700 kr/person
Konferensen är gratis för RSMH-medlemmar 
Priset inkluderar inte lunch.

Anmälan: https://rsmh.se/

Vi vill gärna ha din anmälan senast 4 september.

 

Välkommen till RSMH:s jubileumskonferens hösten 2017, du möter:

Moderator: Susanne Rolfner Suvanto, leg. sjuksköterska och fil mag. i pedagogik 

Förmiddag:Ledtrådar till en omställningsplan för samhällets insatser vid psykisk ohälsa 

Anders Printz, kanslichef på Vårdförbundet- Låt brukarens erfarenhetskunskap styra utvecklingen i stället för att skapa regler om samverkan, tillgänglighet och valfrihet.

Ulla-Karin Schön, forskare och docent- Hur kan vi förena psykiatrins och socialtjänstens professionalitet med brukarnas kunskap återhämtning och egenmaktsutveckling?

Camilla Bogarve, verksamhetschef och personligt ombud - Hur kan professionella stödja brukaren till att använda sin kunskap och kraft, som coacher, revisorer och peer supportrar?

Anna Buston, chef för Socialpsykiatrin- Hur kan brukare och professionella tillsammans hitta rätt strategier och verktyg?

Loes Vollenbroek, brukare och representant RSMH Trelleborg- Utgå från brukarnas berättelser om hur man gör och vad man behöver.

Eftermiddag: 

Hur vi kan stödja unga och unga vuxna med psykisk ohälsa, i skolan och på fritiden? 

Malin Bostedt, projekthandledare Sundsvall, projektledare RSMH - Hur kan elevstöd och individuella planer stödja elever att fullfölja gymnasiet? 

Markus Nordenberg, chef för elevhälsan- Vad betyder samarbetet med brukarorganisationerna för skolan? 

Emma Wiklund, studerande på Hedbergska gymnasiet- En resa från botten till toppen. 

Annika Bostedt, projektledare för ESF-projektet SECiSO- Framgångsfaktorer för att hjälpa unga med psykosociala problem att stanna kvar i eller komma tillbaka till studier eller arbete. 

Katarina Waern, CEO på Swedish for Professionals- Lifecensr, erfarenhetsbaserat lärande genom spelifiering.  Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

rsmh@rsmh.se
08-12 00 80 40