Evenemang

Magisterpromotion den 27 oktober

EVENEMANG

Datum: 27 oktober 2017 18:00 - 27 oktober 2017 22:00
Plats: Aula Magna

Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

 

Foto: Anne H Sandberg
 

Ceremonin direktsänds på su.se/play från kl 18.

Om Magisterpromotionen

Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Den första ägde rum 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Under ceremonin stiger magistern, promovendi, upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot ett diplom som tecken på den nya värdigheten, ned på den andra. Detta symboliserade förr att man gick vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag fungerar det som ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Ceremonin äger rum i Aula Magnas magnifika hörsal och avslutas med mingel och musik i Galleriet och i Foajén.

Ceremonin direktsänds på su.se/play och filmen ligger därefter kvar på samma sida.

Kommande ceremonier

Magisterpromotion äger rum två gånger om året, generellt sista fredagen i maj respektive oktober. Närmast följande ceremonier äger rum

  • fredag 27 oktober 2017
  • fredag 18 maj 2018 (preliminärt)

Du behöver ansöka om examen i tid för att bli inbjuden

Till magisterpromotionen på våren inbjuds du som ansökt om examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, civilekonomexamen, vissa lärarexamina m.fl.) under tiden 15 juli året innan - 8 februari samma år. Till högtiden på hösten inbjuds motsvarande som ansökt om sitt examensbevis under tiden 9 februari - 15 juli samma år. Följ länken nedan för mer detaljerad information om nästkommande ceremoni.

Föregående ceremoni

Läs mer om tidigare ceremonier genom att följa länken nedan. Du kan också se film från högtiden på su.se/play.

 
 
Relaterade länkar
 
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet