Evenemang

Föreläsning: Att skriva uppsats

EVENEMANG

Datum: 08 november 2017 10:00 - 08 november 2017 12:00
Plats: Ekosalen, plan 2 i Studenthuset, hus Beta, Frescati

Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som ska skriva en kandidatuppsats (C-uppsats) den här terminen.

Här får du en genomgång av vilka krav som ställs på en vetenskaplig uppsats. Vi undersöker uppsatsens struktur, referatteknik, författarperspektiv samt visar hur språk och stil kan förbättras.

Anmälan: Föreläsningen är öppen för alla studenter på Stockholms universitet. Du behöver inte anmäla dig.

Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet