Program:

  1. Välkomsthälsning.
  2. Stockholms Akademiska Orkester under ledning av Helena Söderman Bohlin. Extrait du conte musical ”Le Baron de Müchhausen" av Elsa Gélas.
  3. Tal till de examinerade av prefekt Lena Hübner.
  4. Festtal av Sophia Goth Åhlin, enhetschef Botkyrka kommun.
  5. Studentförbundet SSAS och SSF Fest­kommit­tén gratulerar de nyblivna socio­nomerna. Henrik Ahlberg.
  6. Elin Kjörrefjord, f.d. ordförande i Studentförbundet SSAS om några lärdomar inför framtiden.
  7. Stockholms Akademiska Orkester. Violakonsert i G-dur sats 2 av Georg Philipp Telemann. Violasolist: Oskar Andersson
  8. Lärarnas tack. Alain Topor.
  9. Stockholms Akademiska Orkester. Wildflowers av Mal French. Sångsolist och orkester­arrange­mang Amanda Hofman-Bang.
  10. Studierektorerna avtackar de nyblivna socionomerna.

Fanfarer: Gunnar Hellqvist.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin