Medarbetare

Palle Storm

Foto: Eva Dalin
Palle Storm. Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Jag heter Palle Storm, har en fil master i socialt arbete och är sedan september 2013 antagen som doktorand.. Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln ”Betydelsen av kön och etnicitet i äldreboendets vardag: villkor, dilemman och möjligheter.” Syftet med avhandlingen är dels att undersöka uttrycket av kön och etnicitet i det vardagliga omsorgsarbetet, dels hur uttrycket varierar beroende på olika organisatoriska villkor. Studien bygger på kvalitativa metoder och kommer att basera sig på observationer vid sjukhem i Sverige och i Kanada och intervjuer med omsorgsarbetare, omsorgsmottagare och anhöriga vid dessa boenden. Mitt intresse för äldreboenden och vardagsliv baserar sig på cirka 15 års arbete som vårdbiträde och underskötare inom äldreomsorgen.

Innan jag antogs som doktorand har jag bland annat arbetat som forskningsassistent, projektledare inom äldreomsorgen, och som biståndshandläggare i Stockholms stad. Utöver studier om äldreboenden har jag även genomfört studier om biståndshandläggning, studier om hemtjänstens arbete med personer med demenssjukdom, implementering av Socialstyrelsen nationella riktlinjer om vård och omsorg vid demenssjukdom, samt en studie om äldre personer samlevnad och relationer.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Forskningsprojekt
Forskningsdatabasen
Aktuella publikationer
Forskningsområden