Marta Szebehely
Foto: Eva Dalin
 
 
 

Marta Szebehely är professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg vid Stockholms universitet. Hon har forskat om äldreomsorg och andra omsorgsfrågor ur vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv sedan mitten av 1980-talet, och hon har deltagit i och ansvarat för flera nordiska och internationella forskningsprojekt om omsorg. Mellan 1999 och 2001 var hon ledamot av Kommittén Välfärdsbokslut och 2002-2008 innehade hon en sexårig forskartjänst i sociologi med inriktning mot jämställdhetsforskning vid institutionen, finansierad av Vetenskapsrådet. Hennes nuvarande forskning rör dels det avlönade omsorgsarbetet, främst komparativa perspektiv på personalens arbetsvillkor, dels konsekvenserna för äldre och deras anhöriga av pågående gränsomdragningar mellan familjen, staten och marknaden som utförare av omsorgstjänster. Inom det av Nordforsk finansierade forskningscentret 'Reassessing the Nordic Welfare Model' ansvarar hon för området Care in Ageing and Diversifying Societies, se www.reassess.no

Läs mer

Information in English