Helne Brodin. Foto: Eva Dalin
Helne Brodin. Foto: Eva Dalin

Helene Brodin är fil.dr. i ekonomisk historia. Hon arbetar som vik. lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet samt vetenskaplig ledare på FOU nu. Hon har i sin forskning intresserat sig för privatiseringar i äldreomsorgen samt hur intersektionalitet uttrycks i äldreomsorgens politik och praktik. Andra forskningsområden rör stöd och hjälp till föräldrar som har barn med långvarig psykisk funktionsnedsättning samt diskriminering av sårbara grupper i sjukvården. Hon medverkade 2006 i utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering med ett kapitel om äldreomsorgen och 2010-2011 ansvarade hon för den svenska delstudien i projektet Inqeualities and Multiple Discrimination in Access to Health Care finansierat av European Union Agency for Fundamental Rights.