Gun-Britt Trydegård
 

Gun-Britt Trydegård är fil. dr i socialt arbete och har tidigare arbetat som forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon har ägnat sin forskning åt den svenska äldreomsorgen, dess historia och socialpolitiska utveckling. Särskilt har hon studerat kommunala variationer i tillgången till äldreomsorg, liksom privatisering och alternativa driftformer på välfärdstjänsternas område. Ett annat forskningsintresse är personalen i äldreomsorgen och deras arbetsförhållanden; speciellt yrkesrollen som chef och handläggare i äldreomsorgen - Gun-Britt Trydegård har också lång erfarenhet som universitetslärare och utbildare av denna yrkesroll. Hon har tidigare medverkat som sekreterare i Kommittén Välfärdsbokslut och som programsamordnare och forskare i forskningsprogrammen Välfärdsstater, välfärdstjänster, välfärdsutfall och det nordiskt komparativa Äldreomsorgens vardag och villkor.