evy.gunnarsson@socarb.su.se

Evy Gunnarsson. Foto: Eva Dalin
Evy Gunnarsson. Foto: Eva Dalin

 

Evy Gunnarsson är professor i socialt arbete och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon har forskat och undervisat kring socialt arbete ur ett könsteoretiskt perspektiv sedan mitten av 80-talet. Hennes forskningområden har rört socialbidrag och kvinnors villkor som socialbidragstagare ur ett könsteoretiskt perspektiv. Hon har på senare år genomfört ett longitudinellt projekt kring äldre kvinnors och mäns vardag i ett livsloppsperspektiv där äldres syn på åldrandet, behovet av hjälp och vardagslivets kontinuitet och förändring studerats. Ett annat intresseområde rör hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblem.

Mer information