Anneli Stranz. Foto: Björn Dalin
Anneli Stranz. Foto: Björn Dalin

Anneli.stranz@socarb.su.se

Anneli Stranz är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hennes avhandlingsarbete behandlar äldreomsorgspersonalens vardag och villkor i Sverige och Danmark, deras erfarenheter av förändringar och försämringar i äldreomsorgen och vad som gör att de väljer att stanna kvar i sitt arbete.

Mer information om Anneli Stranz

Mer information om projektet