Alla forskare och doktorander på institutionen som är intresserade av ett genusperspektiv på socialt arbete är välkomna, oavsett förkunskaper. Feministisk tisdag äger rum första tisdagen i varje månad i rum 814. Dessa träffar kommer ta olika former men i grunden kommer de alla handla om att skapa stimulerande och utmanande diskussioner om feministiska teorier och dess relevans för och användning på vårt gemensamma forskningsområde. Det kan till exempel handla om att en kollega presenterar sina teoretiska utgångspunkter och bjuder in till samtal om dessa eller att en gäst utifrån får berätta om sitt arbete. Tanken är också att de som vill ska kunna lägga fram texter under arbete för att ges chansen att diskutera användandet av feministisk teori i en pågående analysprocess. Ambitionen är att de feministiska tisdagarna ska vara ett forum med högt i tak där alla bjuds in att delta i diskussionen.

Höstens program:

3/10 14.30-16.00: From feminism to FemInc.ism. Vi diskuterar New Public Management och marknadisering av den offentliga sektorn ur ett feministiskt perspektiv med utgångspunkt i artikeln From feminism to FemInc.ism: On the uneasy realationship between feminism, entrepeneurship and the Nordic welfare state (Ahl, Berglund, Pettersson och Tillmar, 2016). Helene Brodin och Francesca Östberg håller i seminariet.

7/11 14.30-16.00: Jämställdhetsintegrering och intersektionalitet - Möjligheter och problem i politik och praktik. Annika Olsson, lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet, med lång praktisk erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och kunskapsspridning, håller i seminariet.

5/12 14.30-16.00: Tina Mattsson, lektor i socialt arbete vid Lunds universitet talar om sin forskning. Mattsson disputerade 2005 på avhandlingen I viljan att göra det normala - en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården, och har sedan dess bl.a. skrivit om intersektionalitet som ett möjligt redskap för en kritisk reflexiv praktik i socialt arbete.​

Välkomna!

Arrangörer: Institutionens feministiska socialpolitiska seminarium FemSem. Kontaktpersoner: Maria Andersson Vogel maria.vogel@socarb.su.se och Klara Hussénius klara.hussenius@socarb.su.se