Alla forskare och doktorander på institutionen som är intresserade av ett genusperspektiv på socialt arbete är välkomna, oavsett förkunskaper. Feministisk tisdag äger rum första tisdagen i varje månad i rum 814. Dessa träffar kommer ta olika former men i grunden kommer de alla handla om att skapa stimulerande och utmanande diskussioner om feministiska teorier och dess relevans för och användning på vårt gemensamma forskningsområde. Det kan till exempel handla om att en kollega presenterar sina teoretiska utgångspunkter och bjuder in till samtal om dessa eller att en gäst utifrån får berätta om sitt arbete. Tanken är också att de som vill ska kunna lägga fram texter under arbete för att ges chansen att diskutera användandet av feministisk teori i en pågående analysprocess. Ambitionen är att de feministiska tisdagarna ska vara ett forum med högt i tak där alla bjuds in att delta i diskussionen.

Vårens program:

7/3 var det premiär för Feministisk tisdag. Vi firade in 8 mars genom att lyssna på när Evy Gunnarsson, professor i socialt arbete med mångårig erfarenhet av genusforskning, reflekterade kring utvecklingen av kunskapsområdet genus och socialt arbete.

4/4 14.30-16.00: Hemmet som fritid och arbete. Linn Spross, fil.dr. i ekonomisk historia, om att använda marxistisk och feministisk teori för att förstå arbetets värde.

9/5 14.30-16.00: Möten mellan teori och empiri. Helene Brodin, lektor vid Institutionen för socialt arbete, om att arbeta teoriutvecklande genom empirisk forskning med några konkreta exempel från egna forskningsprojekt.

Välkomna!

Arrangörer: Institutionens feministiska socialpolitiska seminarium FemSem. Kontaktpersoner: Maria Andersson Vogel maria.vogel@socarb.su.se och Klara Hussénius klara.hussenius@socarb.su.se