Kjellbom, P. & Alexius, K. (2011). Socialrättsliga principer vid risk för vräkning – finns det i Sverige en rätt till boende, bostad eller ett hem? Artikel i Juridisk Tidskrift 2011/12, nr 2, s. 273-295.

Alexius, K (2011). RÅ 2009 ref. 64. Något om tvångsvårdsbedömningar rörande ett barn till en utvecklingsstörd förälder. Nordisk Socialrättslig Tidskrift, vol. 2, 2011, nr. 3-4, s. 25-51.

Alexius Borgström, K (2010). Djurskydd som rättsligt intresse och djurplågeribrottet i Sverige, artikel i Retfaerd - Nordisk juridisk tidskrift, vol 33, 2010, nr 4/131, s. 66-76.

Alexius Borgström, K. (2009). Kan målregeltillämpning vara rättssäker? JO och tillsynen över socialtjänsten i framtiden, kapitel i festskriften JO. Lagarnas väktare av Ekroth & Swanström (red.), Riksdagens ombudsmän i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, 2009, s. 19-31.

Alexius Borgström, K (2009). Djuren, läkarna och lagen. En rättslig studie om djurförsöksetik. Iustus Förlag, 2009, 252 s. Monografi.

Alexius Borgström, K. (2009). Rättsdogmatik. kapitel 2 i antologin Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete av Alexius Borgström och Hollander (red.), Studentlitteratur, 2009, s. 17-37.

Alexius Borgström, K. (2009). Teorier och beslutsmodeller i juridiken i det sociala arbetet, kapitel 8 i antologin Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete av Alexius Borgström och Hollander (red.), Studentlitteratur, 2009, s. 141-157. 

Alexius Borgström, K. (2009). Animal Experiment Regulations as a Part of Public Law, artikel i European Public Law, vol.15,  2009, no 2, Kluwer Law International, s. 197-205.

Hollander, A. & Alexius Borgström, K. (2005). Rättsvetenskapliga metoder, kapitel i antologin Forskningsmetoder i socialt arbete av Larsson, Lilja och Mannheimer (red.), Studentlitteratur, 2005, s. 129-150.

Alexius Borgström, K. (2003). JO och tjänstemännen. En laghistorisk studie. Iustus Förlag, 2003, 453 s. Monografi.

Alexius Borgström, K. (2001). Om JO-ämbetets funktioner, artikel iFörvaltningsrättslig Tidskrift 2001, nr 1-3, s. 35-48.

Alexius Borgström, K. (1999). Argument för och emot inrättandet av en Djurombudsman, artikel i Svensk Juristtidning 1999, nr 10, s. 968-986.

Alexius, K. (1997). Politisk yttrandefrihet. En studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid. Nerenius & Santérus förlag AB, 1997, XVI + 394 s. Ak. avh.

Alexius, K. (1997). Föreligger det ett behov av ett straffstadgande till skydd mot politiskt ej korrekta åsikter och yttranden?, artikel i Svensk Juristtidning 1997, nr 1, s. 75-82.

Alexius, K. (1996). Något om juridik, etik och rättspolitik, artikel i Svensk Juristtidning 1996, nr 4, s. 363-367.

Alexius, K. (1995). Något om äganderätt, angrepp på egen rättssfär och en eventuell kriminalisering av prostitution", artikel i Svensk Juristtidning 1995, nr 7, s. 597-601.