Flera av institutionens forskare har bidragit till en bok som handlar om socialtjänstlagens visioner och vad som har hänt under de tre decennier som gått sedan lagen infördes. Vad hände med förhoppningarna om en radikalt annorlunda socialtjänst? Vilka idéer har förverkligats och vilka har fått ge vika när de konfronterats med ett samhälle i snabb förändring?

Boken beskriver utvecklingen  inom socialtjänstens alla delområden under drygt trettio år: ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbrukarvård, äldreomsorg, insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och samhällsplanering.

Författare som bidragit till boken: Anders Bergmark, Åke Bergmark, Tommy Lundström, Ulla Pettersson, Marie Sallnäs, Marta Szebehely, Alain Topor, Gun-Britt Trydegård.

Pettersson, Ulla (red.) (2014). Tre decennier med socialtjänstlagen. Utopi, vision, verklighet. Malmö: Gleerups.

 

Läs mer om boken på förlagets hemsida